Kaipolaan suunnitteilla useita uusia kestävän teknologian hankkeita | Rahoituspaneeli

Kaipolaan suunnitteilla useita uusia kestävän teknologian hankkeita

Kaipolan entisen paperitehtaan alueelle on suunnitteilla useita merkittäviä investointeja ja hankkeita, jotka vahvistavat alueen asemaa innovatiivisten ja kestävien teknologioiden keskuksena.

Kiinnostus Kaipolaa kohtaan vahvassa nousussa

Yhä useampi yritys on ilmaissut kiinnostuksensa sijoittua Kaipolaan, ja suunnitelmissa onkin luoda 300–600 uutta työpaikkaa alueelle seuraavan kolmen vuoden aikana. Tämä osoittaa Kaipolan kasvavan vetovoiman yritysten keskuudessa ja vuosi on lähtenyt käyntiin varsin hyvässä valossa. Odotukset alueen kehittymiselle käyvät kuumempana kuin koskaan.

Aiempien yritysten jäljiltä kiinteistön alueelle jääneiden kierrätys- ja ylijäämämateriaalien hyödyntämistä ja hävittämistä on tutkittu usean eri toimijan kanssa. Nyt Kaipolassa arvioidaan, että materiaalit saadaan hyödynnettyä ja hävitettyä asianmukaisesti jo kuluvan vuoden aikana.

Uusia toimijoita, jotka ovat päättäneet tai suunnittelevat Kaipolaan sijoittumista

Valkea Energy Storage Kaipola Oy

Valkea Energy Storage Kaipola Oy on saanut luvan rakentaa 50 MW:n energiavaraston, joka koostuu piha-alueelle sijoitettavista konteissa olevista litiumakuista. Tämä varasto auttaa tasaamaan Suomen sähköverkon taajuusmuutoksia ja turvaa sähköverkon toiminnan poikkeustilanteissa. Lisäksi yhtiö harkitsee laajentavansa kapasiteettia 40 MW:lla ja suunnittelee 30–35 MW:n aurinkovoimalan pystyttämistä kiinteistön läheisyyteen.

Finnforel Oy

Finnforel Oy aikoo perustaa noin viiden miljoonan kilon vuosituotantokapasiteetin kiertovesikalankasvattamon. Yhtiö työstää parhaillaan YVA-ohjelmaa ympäristöluvan saamiseksi tämän vuoden aikana.

SSE Suomen Säätöenergia Oy

SSE Suomen Säätöenergia Oy suunnittelee biometanolin tuotantoyksikön rakentamista alueelle. Biometanoli tarjoaa uusiutuvan vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille erityisesti merenkulussa, joka on siirtymässä päästöoikeussäädösten piiriin. Yhtiö aloittaa YVA- ja ympäristölupaprosessit tänä vuonna.

Lisäksi käynnissä ovat neuvottelut uuden voimalaitoksen mahdollisen käynnistäjän kanssa. Neuvottelut ovat edenneet lupaavasti, ja odotuksissa on päästä sopimukseen laitoksen käynnistämisestä syksyllä 2024. Lisäksi keskustelua käydään myös usean muun Kaipolaan sijoittautumista harkitsevan toimijan kanssa, jotka ovat osoittaneet kiinnostuksensa alueen mahdollisuuksia kohtaan.

Suunnitteilla olevien hankkeiden lisäksi Kaipolassa toimii jo useampi vakiintunut yritys

Alueella toimivat UPM:n telahiomo ja Voith-telatehdas, joka pinnoittaa ja kunnostaa UPM:n ja muiden toimijoiden erikoisteloja. Myös logistiikka- ja varastointipalveluita tuottava Logent Oy varastoi asiakkaidensa tuotteita alueella. Alueella toimii myös Kaipola Circular Oy, joka on käynnistänyt ensimmäisen tuotantolaitteiston koeajot, joissa tuotetaan muoviöljyä raaka-aineeksi muovin valmistajille. Suunnitelmissa on laajentaa tuotantoa koeajoista saatujen tulosten perusteella.

Näyttääkin siltä, että Kaipolaan on syntymässä todellinen uudistuvan, kiertotalouteen perustuvan teollisuuden keskittymä, joka palvelee muun muassa uusioraaka-aineiden, uusiutuvan energian, energiavarastoinnin, kierrätys- ja biomateriaalien sekä elintarviketuotannon aloilla toimivia yrityksiä. Nämä pystyvät toiminnassaan hyödyntämään alueen vahvaa teollista infrastruktuuria.

 

Kaipolaan liittyvät sijoitusmahdollisuudet

Kaipola kutsuu yrittäjiä rakentamaan tulevaisuuden menestystarinoita yhdessä. Alueella on ainutlaatuinen potentiaali, ja yrittäjien on helppo kulkea Kaipolassa kohti kestävämpää ja kannattavampaa liiketoimintaa. Kaipolan tehdasalue toimii luovana inkubaattorina, jossa yritykset voivat kasvaa ja kukoistaa innovaatioiden, yhteistyön ja kestävän liiketoiminnan myötä.

Potentiaalisille rahoittajille alue tarjoaa turvallisen ja monipuolisen pohjan sijoituksille kestävään tulevaisuuteen. Vahva infrastruktuuri ja monipuolinen liiketoiminta-alue tarjoavat houkuttelevan sijoitusympäristön, jossa voit olla osa yrittäjien ja yritysten menestystarinoita.

 

Katso myös

Entisen paperitehtaan vahva infrastruktuuri tarjoaa monipuoliset lähtökohdat uusien liiketoimintojen kehittämiselle

Metsäyhtiö UPM:n lopetettua toimintansa Kaipolassa, alue mahdollistaa nyt edellytykset monille uusille liiketoiminnoille, kuten muovijätteen kierrätykselle, energiantuotannolle, biokaasun jalostukselle, metsäteollisuuden sivuvirtojen käsittelylle ja puurakentamiselle.

Kaipolan tehdasalue uudistuu Jämsässä

Paperista kirjoloheen ja kierrätykseen -Kaipolan tehdasalue uudistuu Jämsässä. Kaipolan paperitehdas suljettiin vuoden 2020 lopussa. Nyt tehdasaluetta rakennetaan bio- ja kiertotalouden keskukseksi, jonne on suunnitteilla muun muassa kalankasvatusta.

Kaipolaan suunnitteilla investointeja yli 600 miljoonalla

Käytännössä kaikki hankkeet odottavat tällä hetkellä kaikkein eniten luvitusten etenemistä.

Keskimaa investoi Himokseen – Jämsän matkailu vahvistuu

Jämsässä riemuitaan alkuvuoden huikeasta investointiuutisesta. Osuuskauppa Keskimaa aloittaa merkittävän rakennusprojektin jo kuluvan vuoden keväällä Himoksella. Himoksen alueelle rakentuu noin 32 miljoonan euron kiinteistökokonaisuus, joka sisältää sekä majoitusta että ravintolapalveluja.

Voimmeko olla avuksi?

Rahoituspaneeli yhdistää kasvuhakuiset yritykset ja visionääriset sijoittajat. Tule rakentamaan kanssamme innovaatioiden verkostoa, jonka päämääränä on kestävä ja menestyvä tulevaisuus. Jos sinulla on kysymyksiä tai jos haluat osallistua Rahoituspaneeliin, ota yhteyttä vaikka heti. Huominen on juuri nyt.

Yhteystiedot

Yhteistyössä