Muovijätteen hallinnalle ja kierrätykselle kiireellinen tarve

Kohti kestävämpiä ratkaisuja

Muovin kierrätysasteissa on paljon vaihtelua etenkin globaalissa mittakaavassa, ja tarve muovijätteen tehokkaammalle hallinnalle ja kierrätykselle on suurempi kuin koskaan aikaisemmin.Yksi suurimmista haasteista muovinkierrätyksessä on muovijätteen monimuotoisuus, mukaan lukien erilaiset muovityypit ja lisäaineet, jotka vaikeuttavat tehokasta kierrätystä.

Euroopassa esimerkiksi kerättiin vuonna 2018 noin 30 miljoonaa tonnia kulutuksen jälkeistä muovijätettä, josta 12 miljoonaa tonnia käytettiin energian talteenottoon ja noin 7,2 miljoonaa tonnia päätyi kaatopaikoille. Käytännössä kerätystä muovista valtava määrä päätyy suoraan luontoon. Tämän vuoksi on helppo ymmärtää, ettei käytäntö ole kestävä pitkässä juoksussa, ja tähän on pakko kehittää vaihtoehto tavalla tai toisella.

Ihanteellisessa tilanteessa kaatopaikoille sijoitettu tai poltettu muovi voitaisiin käyttää vaikkapa teollisuuden raaka-aineena erilaisten tuotteiden valmistukseen tai jopa polttoaineena.

Muovijätettä voi käyttää raaka-aineena – edustaa uutta liiketoimintamahdollisuutta

Muovinkierrätyksen haasteet ovat todellisia, mutta vastapainona teknologinen kehitys on tuonut uusia mielenkiintoisia ratkaisuja muovijätteen optimaaliseen hyödyntämiseen. Yksi kehittyvä menetelmä on muoviöljyn valmistus pyrolyysillä. Teknologia tarjoaa mahdollisuuksia muovijätteen muuntamiseksi uusiksi materiaaleiksi tai jopa polttoaineiksi.

Menetelmä ei sinänsä ole uusi, mutta sen tehokkuus ja käytännöllisyys ovat kehittyneet huimasti lähivuosina. Pyrolyysissa muovijäte muunnetaan takaisin sen molekyylien perusmuotoon, kun materiaalia kuumennetaan ilman happea. Näin lopputuloksena syntyy muoviöljyä. Öljystä voidaan taas valmistaa uutta muovia, ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin.

Perusominaisuuksiensa ansiosta muovi on periaatteessa kuin öljyä, mutta ympäristön kannalta se on huomattavasti kestävämpi vaihtoehto kuin raakaöljy. Lisäksi raaka-ainetta eli muovijätettä on saatavilla enemmän kuin tarpeeksi, ja lisää tulee koko ajan. Tämän vuoksi toimiala on herättänyt kiinnostusta myös sijoittajien keskuudessa.

Ympäristöystävällisten polttoaineiden kysyntä kasvaa – vauhdittaa myös pyrolyysimarkkinoiden kasvua

Pyrolyysiöljyn markkinat ovat kasvaneet, koska maailma tarvitsee enemmän energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä polttoaineita. Ympäristöhuolet lisääntyvät ja lainsäädäntö tiukentuu, joten kysyntä kasvaa jatkuvasti. Kaiken lisäksi tuotekehityksessä on löydetty lisää käyttökohteita pyrolyysiöljylle esimerkiksi maataloudessa ja autoteollisuudessa.

Muovin pyrolyysiöljymarkkinoiden kasvu viittaa jatkuvaan laajentumiseen, joka liittyy suoraan myös pyrolyysiöljyyn kysyntään. Kasvua leimaavat teknologiset edistysaskeleet, mutta myös vaatimukset muovin ja fossiilisten polttoaineiden käytöstä, jotka luovat omalta osaltaan toimialalle suotuisat markkinaolosuhteet.

Muovin pyrolyysiöljymarkkinoiden kasvu on olennainen signaali yrityksille ja sijoittajille markkinoiden dynamiikasta ja mahdollisuuksista strategiseen kehitykseen. Se heijastaa markkinoiden sopeutumiskykyä, sinnikkyyttä ja kilpailukykyä, mutta ennen kaikkea myös kaupallista potentiaalia.

Tästä syystä pyrolyysiöljymarkkinoiden johdonmukainen arviointi on tärkeää, jotta voimme tehdä perusteltuja päätöksiä, hyödyntää nousevia trendejä ja asemoitua tehokkaasti pitkäaikaiseen menestykseen myös tulevaisuudessa.

Muoviöljy herättää kiinnostusta myös Suomessa

Suomessa pyrolyysiöljyn valmistus on kiinnostusta herättävä tutkimuskohde, ja markkinoille on tullut uusia kaupallisia toimijoita. Yksi tällainen toimija on Jämsän Kaipolaan sijoittunut Kaipola Circular, joka haluaa olla yksi suunnannäyttäjistä muovinkierrätyksen saralla.

Kaipola Circular tunnistaa kiireellisen tarpeen käsitellä kasvavaa muovijätekriisiä. Siksi se on aloittanut matkan mullistaakseen tapaa, jolla muovijätteen kierrättämisestä voidaan tehdä kaupallisesti kannattavaa toimintaa. Circularin lähestymistapa muovinkierrätyksessä perustuu moderniin pyrolyysiteknologiaan sekä kattavan kumppaniverkoston tutkimusosaamiseen ja kokemukseen.

Circularin sijainti mahdollistaa tiiviin yhteistyön sekä paikallisten että kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tieto, asiantuntemus ja resurssit liikkuvat saumattomasti. Circular pyrkii aktiivisesti luomaan uusia kumppanuuksia globaalien kiertotalousyritysten, samanmielisten organisaatioiden ja lopputuotteen eli muoviöljyn ostajien kanssa.

Näiden yhteistyösuhteiden kautta Circular tavoittelee laajaa sidosryhmäverkostoa, joka jakaa saman näkemyksen kestävyydestä ja kiertotaloudesta. Circularilla on vahva intohimo ympäristönsuojeluun ja sitoutuminen innovaatioihin. Se pyrkii toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja investoi voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen. Tavoitteena on tutkia ja löytää uusia tekniikoita ja teknologioita prosessien edelleen optimoimiseksi.

Tämä sitoutuminen varmistaa sen, että Circular pysyy innovaatioiden kärjessä. Aina voi löytää entistäkin tehokkaampia ja vaikuttavampia tapoja edistää puhdasta ja vihreää tulevaisuutta.

Lue lisää

Voimmeko olla avuksi?

Rahoituspaneeli yhdistää kasvuhakuiset yritykset ja visionääriset sijoittajat. Tule rakentamaan kanssamme innovaatioiden verkostoa, jonka päämääränä on kestävä ja menestyvä tulevaisuus. Jos sinulla on kysymyksiä tai jos haluat osallistua Rahoituspaneeliin, ota yhteyttä vaikka heti. Huominen on juuri nyt.

Yhteystiedot

Yhteistyössä