Vetyenergian mahdollisuudet ja haasteet

EU.n tulevaisuuden energia- ja ilmastokeskustelujen keskiössä on vety. Vedyllä ei käytännössä ole hiilidioksidipäästöjä, joskin sen tuottaminen vaatii runsaasti energiaa. Vedyn tuotannossa on keskeistä uusiutuvan energian hyödyntäminen. Vetyä voidaan käyttää raaka-aineena, polttoaineena, energian kantajana ja energian varastointiin. Käyttökohteet löytyvät teollisuudesta, liikenteestä, sähköntuotannosta ja rakennusalalta.

Puhtaan vedyn vienti ei välttämättä johda kannattavaan liiketoimintaan ainakaan suomalaisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Sen sijaan liiketoimintamahdollisuuksia nähdään vedyn käytössä teollisessa valmistuksessa ja sähköpolttoaineissa.

Metanoli liikuttaa rahtilaivoja vihreästi

Meri- ja lentoliikenteessä kaivattuja ratkaisuja päästöjen vähentämiseen ei ole löytynyt akkuteknologiasta, joka ei mahdollista tarpeeksi pitkiä toimintamatkoja. Ratkaisuja on haettu vedyn käytöstä suoraan polttoaineena tai sähköpolttoaineeksi jalostettuna. Vety on osa metaanin tai metanolin valmistusta. Metaania ja metanolia voidaan käyttää polttomoottoreissa.

Merenkulun tärkeimpiä kehityssuuntia on uusiutuviin energianlähteisiin, kuten uusiutuvaan metanoliin, siirtyminen. Uusiutuva metanoli on osa alan strategiaa hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Alan edelläkävijänä toimii mm. Maersk, joka on tilannut toimitettavaksi jo 20 metanolikäyttöistä alusta. Maerskin tavoitteena on, että ympäristöystävällisten polttoaineiden osuus on 25 % vuoteen 2030 mennessä. Arvion mukaan nesteytetyn uusiutuvan metaanin osuus kaikista laivojen polttoaineista voi olla vuonna 2050 35 prosenttia. Metanolin markkinaosuudeksi ennustetaan 15 prosenttia, mutta potentiaalia suurempaankin voi olla nähtävissä.

Sähköpolttoaineet kilpailevat muiden uusiutuvista lähteistä tuotettavien polttoaineiden kanssa. Kilpailu ei välttämättä johda negatiiviseen lopputulokseen, koska ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii useita erilaisia ratkaisuja ja niiden rinnakkaista hyödyntämistä.

Voimmeko olla avuksi?

Rahoituspaneeli yhdistää kasvuhakuiset yritykset ja visionääriset sijoittajat. Tule rakentamaan kanssamme innovaatioiden verkostoa, jonka päämääränä on kestävä ja menestyvä tulevaisuus. Jos sinulla on kysymyksiä tai jos haluat osallistua Rahoituspaneeliin, ota yhteyttä vaikka heti. Huominen on juuri nyt.

Yhteystiedot

Yhteistyössä