Entisen paperitehtaan vahva infrastruktuuri tarjoaa monipuoliset lähtökohdat uusien liiketoimintojen kehittämiselle | Rahoituspaneeli

Entisen paperitehtaan vahva infrastruktuuri tarjoaa monipuoliset lähtökohdat uusien liiketoimintojen kehittämiselle

Metsäyhtiö UPM:n lopetettua toimintansa Kaipolassa, alue mahdollistaa nyt edellytykset monille uusille liiketoiminnoille, kuten muovijätteen kierrätykselle, energiantuotannolle, biokaasun jalostukselle, metsäteollisuuden sivuvirtojen käsittelylle ja puurakentamiselle.

Räätälöidyt tilaratkaisut yhdistettynä valmiisiin toiminnallisiin fasiliteetteihin mahdollistaa yritystoiminnan nopean aloittamisen

Kaipolan alue tukee kestävää kehitystä ja tarjoaa yrityksille mahdollisuuden vaikuttaa myönteisesti ympäristöön samalla kun ne saavat jalansijaa kasvavilla markkinoilla. Kiertotalouteen perustuva teollisuuden alusta sijaitsee keskellä eteläistä Suomea Jämsän Kaipolassa. Kaipolaa kehitetäänkin palvelemaan mm. uusioraaka-aineiden, uusiutuvan energian, energiavarastoinnin, kierrätys- ja biomateriaalien sekä elintarviketuotannon aloilla toimivia yrityksiä, jotka pystyvät toiminnassaan hyödyntämään alueen vahvaa teollista infrastruktuuria.

Edellä mainituista syistä, Kaipolan tehdasalue soveltuu mainiosti etenkin vastuullisille metsäteollisuuden, bioenergian ja materiaalivirtojen kanssa toimivien yritysten teolliselle toiminnalle. Kaipolan teollinen perusinfra on käytettävissä ja tilat ovat myös muutettavissa toimijoiden tarpeiden mukaisiksi sekä tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla.

Kaipolan tehdasalueen infrastruktuuri tarjoaa vankan pohjan teolliselle toiminnalle ja logistiikan tarpeille

Alueen sähköverkko on kattava ja luotettava, varmistaen jatkuvan energiansaannin teollisuuden tarpeisiin. Tehdasalue on myös erinomaisesti saavutettavissa sekä rautateitse että maanteitse, mikä takaa sujuvat yhteydet niin raaka-aineiden toimituksille kuin valmiiden tuotteiden jakelulle. Lisäksi alueen sijainti vesistön äärellä avaa mahdollisuuden vesistökuljetuksiin, tarjoten tehokkaan ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon tavaran siirtoon.

 • Kiinteistön maa-alue noin 80 ha
 • Yli 200 000 m² teollisuus- ja varastotilaa
 • Yli 5000 m2 toimisto- ja yhteissisätiloja (ml. liikuntatiloja ja henkilöstöravintola)
 • Rakennusoikeutta 200 000 m²
 • Puhdasta raakavettä oman vedenkäsittelylaitoksen kautta (900 m³/min)
 • Oma biovoimalaitos 110 MW (käyttösähköä, lämpöä, höyryä)
 • Voimajohtoyhteys Finngridin kantaverkkoon (2 x 110 kV, Elenia Verkko Oyj), joka mahdollistaa 400 MW sähkön siirron
 • Mekaaninen ja biologinen jätevedenpuhdistamo
 • Alueella oma raiteisto mahdollistaen rautatiekuljetukset kaikkiin Etelä- Suomen pääsatamiin
 • Purku-, lastaus-, varastointi- ja lähetystoiminnot
 • Siltanosturit kaikissa tuotantohalleissa (30–100 tn)
 • Pilvipalvelupohjainen ajoneuvovaaka
 • Tehdasalue liitetty kuituverkkoon ja alueella on kattava sisäinen kuituverkko
 • Tehdasalueen sisäinen sähkönjakeluverkko
 • Kiinteistön hoitopalvelut, kokonaan aidattu ja keskitetysti valvottu tehdasalue
 • Tehdasalueen läheisyydessä suunnitellaan haettavaksi kaavoitusta 35–50 MW aurinkovoimalalle

Näiden elementtien yhdistelmä tekee Kaipolan tehdasalueesta houkuttelevan sijoituskohteen teollisuusyrityksille, jotka etsivät luotettavaa ja monipuolista infrastruktuuria toimintansa tueksi.

Aluetta kehitetään yhdessä Jämsän kaupungin kanssa

Kaipola tekee läheistä yhteistyötä Jämsän kaupungin kanssa, joka mahdollistaa yrityksen mutkattoman aloittamisen – yritystukien ja rahoitusmallien kartoittamisessa sekä luvituksessa ja kaavakäsittelyssä auttamisen. Yhteistyön keskiössä on Jämsän kaupungin TIKKA-hanke. Hankkeen yhtenä osana on kartoittaa entisen paperitehtaan potentiaalia vihreän siirtymän konseptien käytännön testauksessa, pilotoinnissa ja demonstroinnissa.

Päätavoitteena on kuitenkin synnyttää käytännön toimenpiteitä ja yhteistyömuotoja, jotka tukevat sekä Kaipolan alueen kestävää kehitystä että innovaatiotoiminnan kasvua. Samalla tavoitellaan aktiivista panosta alueen pienyritysten tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan edistämiseen ja luodaan uusia yhteistyömahdollisuuksia eri oppilaitosten välille.

Kaipolan tilat ovat muutettavissa toimijoiden tarpeiden mukaisiksi

Kaipola Green Port visioi alueesta todellista vihreän siirtymän keskittymää

Kaipola Green Portin visio on kehittää Kaipolasta Suomen johtava ja innovatiivisin kiertotalouden ja uudistuvan teollisuuden toimipaikka, jossa eri toimijat tuottavat energian hyödyntämisen, tuotantoprosessien, materiaalivirtojen sekä logistiikan kautta synergioita toisilleen. Kaipola Green Port Oy on yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö, jonka omistajat ovat sitoutuneet tehdasalueen pitkäaikaiseen kehittämiseen.

Kaipolan entisen paperitehtaan alueelle onkin myös suunnitteilla useita merkittäviä investointeja ja hankkeita, jotka vahvistavat alueen asemaa innovatiivisten ja kestävien teknologioiden keskuksena. Suunnitteilla olevien hankkeiden lisäksi Kaipolassa toimii jo useampi vakiintunut yritys.

Kaipolan tehdasalueen sijoitusmahdollisuudet sijoittajille ja yrityksille

Kaipola kutsuu yrittäjiä rakentamaan tulevaisuuden menestystarinoita yhdessä. Alueen ainutlaatuisen potentiaalin ansiosta voit olla osa kehitystä kohti kestävämpää ja kannattavampaa liiketoimintaa.

Potentiaalisille rahoittajille alue tarjoaa turvallisen ja monipuolisen pohjan sijoituksille kestävään tulevaisuuteen. Vahva infrastruktuuri ja monipuolinen liiketoiminta-alue tarjoavat houkuttelevan sijoitusympäristön, jossa voit olla osa yrittäjien ja yritysten menestystarinoita.

Kysy lisää

Jos haluaisit tietää lisää Kaipolan tehdasalueen mahdollisuuksista, ole rohkeasti yhteydessä. Autamme sinua löytämään parhaat ratkaisut ja mahdollisuudet juuri sinun liiketoimintasi tarpeisiin.

Martti Inkovaara

CEO & Founder – Kaipola Greenport Oy

040 547 7986

Teemu Uimonen

Founder – Kaipola Greenport Oy

0500 860 000

Marja Salonen

Projektipäällikkö Tikka-hanke

044 9018 997

Katso myös

Vihreän talouden kasvukeidas

Kaipolan paperitehtaan alasajo oli kova isku Jämsälle. Nyt kaupunki on kasvualusta uudelle teolliselle nousulle.

Keskimaa investoi Himokseen – Jämsän matkailu vahvistuu

Jämsässä riemuitaan alkuvuoden huikeasta investointiuutisesta. Osuuskauppa Keskimaa aloittaa merkittävän rakennusprojektin jo kuluvan vuoden keväällä Himoksella. Himoksen alueelle rakentuu noin 32 miljoonan euron kiinteistökokonaisuus, joka sisältää sekä majoitusta että ravintolapalveluja.

Kaipolan tehdasalue uudistuu Jämsässä

Paperista kirjoloheen ja kierrätykseen -Kaipolan tehdasalue uudistuu Jämsässä. Kaipolan paperitehdas suljettiin vuoden 2020 lopussa. Nyt tehdasaluetta rakennetaan bio- ja kiertotalouden keskukseksi, jonne on suunnitteilla muun muassa kalankasvatusta.

Kansainvälinen uusiutuvan energiasektorin yhtiö Cindrigo laajentaa toimintaansa Kaipolaan

Laajalti tunnustettu monikansallinen uusiutuvan energia-alan pioneeriyhtiö Cindrigo on allekirjoittanut aiesopimuksen, joka kattaa 50 vuoden vuokraoikeuden jätevoimalaitokseen Kaipolassa.

Voimmeko olla avuksi?

Rahoituspaneeli yhdistää kasvuhakuiset yritykset ja visionääriset sijoittajat. Tule rakentamaan kanssamme innovaatioiden verkostoa, jonka päämääränä on kestävä ja menestyvä tulevaisuus. Jos sinulla on kysymyksiä tai jos haluat osallistua Rahoituspaneeliin, ota yhteyttä vaikka heti. Huominen on juuri nyt.

Yhteystiedot

Yhteistyössä