Kaipolan tehdasalue uudistuu Jämsässä | Rahoituspaneeli

Kaipolan tehdasalue uudistuu Jämsässä

Paperista kirjoloheen ja kierrätykseen -Kaipolan tehdasalue uudistuu Jämsässä. Kaipolan paperitehdas suljettiin vuoden 2020 lopussa. Nyt tehdasaluetta rakennetaan bio- ja kiertotalouden keskukseksi, jonne on suunnitteilla muun muassa kalankasvatusta.

Tehdasaluetta rakennetaan bio- ja kiertotalouden keskukseksi

Kaipolan paperitehdas sulkeutui vuoden 2020 lopussa. Seuraavana vuonna kehittämisyhtiö Kaipola Green Port osti tehdaskiinteistöt UPM:ltä. Ensimmäinen pienyritys uudistuvalla alueella oli Kaipola Recycling. Alueelle on suunnitteilla myös teknologiayritys Finnforelin kiertovesilaitos, jossa tuotetaan ja jalostetaan kirjolohta. Yrityksiä kutsutaan verkostoon hyödyntämään valmiit resurssit ja yhteistyön edut.

”Kaipola on erinomainen paikka uusiutuvien materiaalien kierrätysliiketoiminnalle keskeisen sijaintinsa ja vahvan infrastruktuurin ansiosta”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Martti Inkovaara Kaipola Green Port Oy:stä. Erityisenä vahvuutena alueella on osaava työvoima prosessiteollisuuteen.

Keski-Suomi hakee kasvua bio- ja kiertotaloudesta

Keski-Suomen kasvun kärkiä ovat bio- ja kiertotalous sekä uudistuva teollisuus. Alueelle kehitetään liiketoimintaa, joka keskittyy biologisten ja teknologisten materiaalien kiertoon, kiertotalouden palveluihin ja kestävään ruoantuotantoon. Teollisuudessa on käynnissä siirtymä fossiilisesta materiaalin- ja energiantuotannosta bio- ja kiertotalouden aikakauteen.

Jämsässä biotaloudelle on hyvät edellytykset. Metsäteollisuuden raaka-aineen hankintaketjut ovat toimivia. Vaikka paperin kysyntä vähenee, metsä- ja puualaa kehitetään edelleen. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi luomusertifiointia, puutuotteiden valmistusta ja jalostusta sekä uusien innovaatioiden ja teknologioiden hyödyntämistä. Uudistuvassa Jämsässä tarjoutuu mahdollisuuksia osallistua myös monipuolisiin tutkimuksen ja tuotekehityksen projekteihin.

Kaipolassa on hyvä infra ja osaavaa työvoimaa

Jämsä on muodostumassa kierrätystalouden, hiilineutraalien materiaalien ja uusiutuvan energian alueeksi. Kaipolan tehdasalue mahdollistaa energiantuotannon, varastoinnin ja jakelun. Tuotannossa on vaihtoehtoja: bioenergia metsähakkeella tai biokaasu osana muuta ekosysteemiä. Olosuhteiltaan alue soveltuu myös vedyn tuotantoon.

Kaipolan tehdasalueen valmis infrastruktuuri:

  • sähköverkko
  • rautatiet ja toimivat maantieyhteydet
  • mahdollisuus vesistökuljetuksiin

Jämsän resurssit:

  • sähköntuotantoon tarvittava infrastruktuuri
  • raakavesi
  • höyry ja lämpö
  • jätevesien käsittely
  • prosessiteollisuuden osaajat

Ekosysteemi-mallinen liiketoiminta ja TKI

Yritys- ja innovaatiotoiminnassa on otettu käyttöön ekosysteemin käsite. Ekosysteemillä tarkoitetaan alueella toimivien yritysten kokonaisuutta, joka tuottaa enemmän kuin samat yritykset tuottaisivat toimiessaan omillaan. Tämän tyyppisessä toiminnassa punnitaan yrityksen kyky toimia ja uusiutua muutosten edessä resursseja viisaasti käyttäen.

”Uutta tuottavaa TKI-toimintaa tapahtuu innovaatioekosysteemeissä, jollaista olemme rakentamassa yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Niissä pyritään uuteen osaamiseen, tutkimustietoon ja keksintöihin”, kertoo projektipäällikkö Marja Salonen Jämsän kaupungilta.

Esimerkki liiketoimintaekosysteemistä on kehitteillä oleva Kaipolan alue ja kalankasvatuksen ympärille syntyvä yritystoimijoiden verkosto.

Jämsä sijaitsee Päijänteen länsirannalla, Keski-Suomen maakunnan eteläosassa. Alueen matkailuvaltti on Himos palveluineen. Kuva: Himos-Jämsä, Timo Marjala

Kirjolohet mahdollistavat liiketoimintaa muillekin

Teknologiayritys Finnforel Oy suunnittelee Kaipolan tehdasalueelle laitosta, jossa tuotetaan kirjolohta kiertovesitekniikalla ja jalostetaan kalat lopputuotteeksi kalankäsittelylaitteistolla. Yritys on ekologisen kalankasvatuksen kärkijoukkoa maailmassa. Kalan kiertovesikasvatus tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen ja kestävään liiketoimintaan. Hankkeen toteutuminen edellyttää vielä ympäristövaikutusten arviointia.

Mukana olevien yritysten yhteistyö tuo lisäarvoa kaikille osapuolille. Yritystoiminta rakentuu kalankasvatuksen ympärille, jonka sivuvirtojen hyödyntämisestä syntyy uusia tuotteita. Tähän tarvitaan aktiivista TKI-toimintaa ja yliopistojen ja tutkimuslaitosten kytkemistä mukaan kehittämiseen. Jämsän kaupunki on mukana Luonnonvarakeskuksen Kalankasvatuksen kiertotalous -hankkeessa, ja yhdessä Jyväskylän yliopiston kanssa se kehittää antimikrobisia tuotteita luonnon biomassoista.

Kalankasvatus tuottaa runsaasti ravinteita, kuten typpeä ja fosforia, joita voidaan käyttää lannoitteena maataloudessa ja kasvihuoneviljelyssä. Jätevedessä voidaan kasvattaa levää biokaasun raaka-aineeksi. Sivuvirrat, kuten kalan perkuutähteet, toimivat ravinteena hyönteiskasvattamolle tai osana biokaasun tuotantoa. Kasvintuotannon yhdistelmä lisää mahdollisuuksia hyönteistuotantoon ja sen kytkemiseen kiertolannoitteiden tuottamiseen ja rehuntuotantoon.

Yhteistyö kalankasvattajien, tutkimuslaitosten ja teknologiayritysten välillä luo uusia mahdollisuuksia innovatiivisille ratkaisuille, jotka edistävät samalla kestävää kehitystä. Ekosysteemi on rakentuessaan Suomen biotalousstrategian 2035 tavoitteiden kovaa ydintä. Siinä yhdistyvät biotalouden arvonlisän kertautuminen, sivuvirtojen hyödyntäminen, resurssiviisaus, ekologinen kestävyys ja biotalouden laajapohjaisen osaamisen vahvistuminen.

Ekosysteemejä ja uusiutuvaa teollisuutta kehitettään Keski-Suomen liiton rahoittamassa TIKKA-hankkeessa. Hanke tukee Keski-Suomen strategian mukaisesti yksilöiden ja yhteisöjen henkistä kasvua: se ruokkii rohkeutta oppia, uusiutua, tarttua mahdollisuuksiin ja epäonnistua. Hanke pyrkii tunnistamaan jämsäläisen kasvun kärjen ja vahvistamaan Keski-Suomen strategian mukaisesti jämsäläisten yritysten roolia maakunnallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Verkosto kutsuu mukaan toimintaan.

Juttu on alun perin julkaistu Jämsän kaupungin verkkosivuilla sekä biotalous.fi -sivustolla

Katso myös

Kaipolaan suunnitteilla investointeja yli 600 miljoonalla

Käytännössä kaikki hankkeet odottavat tällä hetkellä kaikkein eniten luvitusten etenemistä.

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen: Uudistuva teollisuus on yksi Keski-Suomen erikoistumisen kärjistä

Teollisuuden uudistuminen on nyt tärkeä osa Keski-Suomen maakunnan strategiaa, jossa painotetaan resurssiviisaita ja hiilineutraaleja tuotanto- ja valmistusteknologioita sekä uusia materiaali- ja kiertotalousratkaisuja.

Vihreän talouden kasvukeidas

Kaipolan paperitehtaan alasajo oli kova isku Jämsälle. Nyt kaupunki on kasvualusta uudelle teolliselle nousulle.

Yle ja Keskisuomalainen uutisoivat jätti-investoinnista Kaipolaan – mukana kymmeniä miljoonia euroja ja Eppu Salminen

Yle ja Keskisuomalainen uutisoivat viime viikolla, että Kaipolaan on tulossa miljoonainvestointi. Kyse on uudesta energia-alan yrityksestä, Valkea Energy Storage Kaipolasta, joka on vuokrannut osan entisestä tehdasalueesta. Yhtiö aikoo investoida alueelle 20–40 miljoonaa euroa ja rakentaa tehdasalueelle 50 megawatin energiavaraston.

Voimmeko olla avuksi?

Rahoituspaneeli yhdistää kasvuhakuiset yritykset ja visionääriset sijoittajat. Tule rakentamaan kanssamme innovaatioiden verkostoa, jonka päämääränä on kestävä ja menestyvä tulevaisuus. Jos sinulla on kysymyksiä tai jos haluat osallistua Rahoituspaneeliin, ota yhteyttä vaikka heti. Huominen on juuri nyt.

Yhteystiedot

Yhteistyössä