Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen: Uudistuva teollisuus on yksi Keski-Suomen erikoistumisen kärjistä | Rahoituspaneeli

Elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen: Uudistuva teollisuus on yksi Keski-Suomen erikoistumisen kärjistä

Teollisuuden uudistuminen on nyt tärkeä osa Keski-Suomen maakunnan strategiaa, jossa painotetaan resurssiviisaita ja hiilineutraaleja tuotanto- ja valmistusteknologioita sekä uusia materiaali- ja kiertotalousratkaisuja.

Uudistuva teollisuus ja tulevaisuuden yritykset – tietenkin Jämsässä

Merkittävä osa Keski-Suomen vientituloista tulee yhä alueen teollisuusyrityksiltä eli metsä-, energia-, paperi-, puutuote- ja teknologiateollisuuden aloilta. Samaan aikaan Jämsässä ymmärretään myös isojen yhteiskunnallisten muutosten ja kehityskulkujen merkitys. Niinpä alueella panostetaan yhä enemmän sellaisiin tulevaisuuden yrityksiin, jotka ottavat huomioon myös kulutustarpeet, teknologian ja ympäristön.

– Jämsän kaupungin ja Keski-Suomen liiton yhteistyötä tehdään muun muassa edunvalvonnassa ja maakuntaohjelman toimeenpanossa. Maakuntaohjelma ohjaa rahoituksen suuntaamista. Yhteistyö on kaupungin etu, sillä yhteistyön kautta avautuu uusia mahdollisuuksia ja uria, kertoo Jämsän kaupungin elinvoimajohtaja Anna-Liisa Juurinen.

Kuntatasolla Keski-Suomen kunnat tekevät yhteistyötä erityisesti kehittymisen ja uudistumisen saralla. Samalla kunnat tukevat toistensa pyrkimyksiä muun muassa uusiutuvan teollisuuden edistämiseksi.

Ilmastotavoitteet – kunnianhimoa mutta myös konkretiaa

Ilmastonmuutoksen torjuminen on jokaisen meidän asia. Suomi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasujen päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Hiilineutraaliustavoite on asetettu vuoteen 2035. Vastaavasti EU tavoittelee hiilineutraaliutta 2050 mennessä.

Jämsän kaupunki on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi Jämsässä hyväksyttiin ympäristöohjelma, joka määrittelee kaupungin ympäristötavoitteet.

– Jämsän kaupungin ympäristöohjelmaa toteutetaan vaiheittain ja seurantaa tehdään muun muassa tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupungin juuri päivitetyssä hankintaohjeessa linjataan, että hankintojen vastuullisuus pitää huomioida hankinnan kaikissa vaiheissa, kertoo Juurinen.

Teollisena keskuksena Jämsässä on prosessiteollisuuden osaamista, ketterät yrityspalvelut ja mainiot toimintaedellytykset eri kokoisille yrityksille.

Uusiutuvan energian monet mahdollisuudet

Uusiutuvaa energiaa on kaikki sähkö, joka on tuotettu aurinkoenergialla, tuulivoimalla, vesivoimalla tai bioenergialla. Arvioiden mukaan Suomen aurinkoenergiakapasiteetti kasvaa vuodesta 2025 alkaen noin gigawatin vuodessa. Kasvua tapahtuu 1,1 gigawatista 9,6 gigawattiin vuoteen 2030 mennessä.

Juurisen mukaan kaupunkiin on ollut yhteydessä useita yrityksiä, jotka suunnittelevat teollisen mittakaavan aurinkovoimatuotantoa tai energian varastointia Jämsään. Kaupunki on vuokrannut 66 hehtaarin maa-alueen aurinkovoimalaa varten, ja kaavoitus on jo käynnissä.

Tuuli- ja aurinkoenergia ovat päästöttömiä tapoja tuottaa sähköä – mutta ne ovat riippuvaisia vuodenajoista ja säästä. Kun tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto lisääntyy, kasvaa myös tarve ratkaista tuotantoon liittyvät vaihtelut. Ratkaisuna ovat muun muassa erilaiset energiavarastot ja kulutusjoustot.

– Yrityksen Jämsään sijoittumisella on se etu, että Fingridin kantaverkkoon liittyminen on helppoa, koska verkko kulkee Jämsän läpi, Juurinen toteaa.

Muovista ja vedystä uusia liiketoimintakokeiluja

Kun siirrymme kohti kestävämpää ja vähäpäästöisempää tulevaisuutta, matkan tärkeitä askelia ovat muovin kierrätys ja vedyn hyödyntäminen.

Muovi on monipuolinen materiaali, mutta sillä on haitallisia ympäristövaikutuksia. Niinpä teollisuus ja tuotekehitys pyrkivät painottamaan kierrätystä ja uudelleenkäyttöä, jotta muovijätteen määrä vähenisi. Kemiallinen kierrätys tarjoaa uusia mahdollisuuksia muovijätteen muuntamiseksi takaisin raaka-aineiksi. Kaipola Circularissa on käynnissä koetoiminta muoviöljyn valmistamiseksi. Myös EU:n tasolla panostetaan muovin kierrättämiseen ja kierrätysmateriaalien käyttöön uusien tuotteiden valmistuksessa.

Lisäksi uusiutuvalla energialla voidaan tuottaa vetyä, jolloin se korvaa fossiilisia polttoaineita ja edistää vihreää siirtymää. Myös Jämsällä on hyvät edellytykset olla mukana rakentamassa vihreää vetytulevaisuutta.

Toiveet ja tuki Kaipolaan sijoittuville yrityksille

Jämsän Kaipolan alueelle toivotaan yrityksiä, jotka ottavat huomioon säädökset, hyödyntävät alueen teknologiaa ja edistävät alueen yhteisöllistä ekosysteemiä. Kaupunki tukee yrityksiä tarjoamalla yrityspalveluita, neuvomalla rahoituksen hakemisessa ja vaikuttamalla yritystukitasoihin.

– Rakennemuutostukien merkitys on ollut merkittävä, ja sen avulla olemme pystyneet panostamaan yrityskehitykseen enemmän, Juurinen sanoo.

– Pyrimme houkuttelemaan yrityksiä, jotka keskittyvät vihreään siirtymään ja voivat hyödyntää alueen olemassa olevaa teknologiaa ja tiloja.

Jämsään sijoittuminen kannattaa

Jämsässä on helppo yhdistää yrittäminen ja arki sujuvasti. Teollisena keskuksena Jämsässä on prosessiteollisuuden osaamista, ketterät yrityspalvelut ja mainiot toimintaedellytykset eri kokoisille yrityksille. Jämsässä on paitsi Etelä-Suomen suurin matkailukeskittymä Himos, myös Hallin lentoasema, jossa on puolustusteollisuuden ja ilmailun voimakkaasti kehittyvä ekosysteemi. Lisäksi alueella on menestyvää biotuoteteollisuutta, valmis nykyaikainen teollinen infra Kaipolassa sekä osaavaa työvoimaa tuottavat koulutusorganisaatiot.

– Jämsästä on lyhyt matka Lahteen, Tampereelle ja Jyväskylään, ja se sijaitsee pääradan varrella, Juurinen muistuttaa.

– Lisäksi täältä löytyy Kaipolan valmis teollinen infra, joka vain odottaa hyödyntämistä. Valmiin infran ansiosta Kaipolaan sijoittuvalla yrityksellä on mahdollisuus säästää aikaa ja rakentamiskustannuksia.

 

 

Katso myös

Kaipolaan suunnitteilla useita uusia kestävän teknologian hankkeita

Kaipolan entisen paperitehtaan alueelle on suunnitteilla useita merkittäviä investointeja ja hankkeita, jotka vahvistavat alueen asemaa innovatiivisten ja kestävien teknologioiden keskuksena.

Vihreän talouden kasvukeidas

Kaipolan paperitehtaan alasajo oli kova isku Jämsälle. Nyt kaupunki on kasvualusta uudelle teolliselle nousulle.

Keskimaa investoi Himokseen – Jämsän matkailu vahvistuu

Jämsässä riemuitaan alkuvuoden huikeasta investointiuutisesta. Osuuskauppa Keskimaa aloittaa merkittävän rakennusprojektin jo kuluvan vuoden keväällä Himoksella. Himoksen alueelle rakentuu noin 32 miljoonan euron kiinteistökokonaisuus, joka sisältää sekä majoitusta että ravintolapalveluja.

Innovatiivinen biohajoava haavanhoitosidos – ratkaisu 30 miljoonan kilon jäteongelmaan

Suomalainen Dermeco Oy on luonut täysin uudentyyppisen biohajoavan hydrokolloidisidoksen, joka vastaa haasteeseen vähentää haavanhoitotuotteiden ympäristöjalanjälkeä kohti kansainvälisiä markkinoita.

Voimmeko olla avuksi?

Rahoituspaneeli yhdistää kasvuhakuiset yritykset ja visionääriset sijoittajat. Tule rakentamaan kanssamme innovaatioiden verkostoa, jonka päämääränä on kestävä ja menestyvä tulevaisuus. Jos sinulla on kysymyksiä tai jos haluat osallistua Rahoituspaneeliin, ota yhteyttä vaikka heti. Huominen on juuri nyt.

Yhteystiedot

Yhteistyössä