SSE - Sustainable Energy Solutions

SSE Suomen Säätöenergia Oy keskittyy uusiutuvaan bioenergiaan ja uusiutuvan sähkön joustavaan varastointiin

SSE on luomassa laitosverkostoa, joka tehostaa puupohjaisen biomassan käyttöä tuottamalla biometanolia. Tämä tuotantomenetelmä yhdistää kolme teollisessa tuotannossa tunnettua teknologiaa: puumassan kaasutus, elektrolyyttinen vedyn tuotanto ja metanolisynteesi integroidaan yhdeksi laitosyksiköksi – hybridijalostamoksi. Hukkalämpöä voidaan hyödyntää myös paikallisissa keskuslämmitysjärjestelmissä. SSE suunnitelmissa on kumppaneidensa kanssa rakentaa Pohjoismaiden suurin biojalostamoverkosto.

SSE:n tiimillä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus erilaisten projektien suunnittelusta ja toteuttamisesta, taaten vankan osaamisen suurten kansainvälisten yritysten projektien hallintaan ja kotimaan aluekehityshankkeiden ja projektitoimitusten onnistumisen. Tärkeänä osana tiimin osaamisessa on myös lainsäädäntötyön tuntemus ja ymmärrys regulaation yritystoimintaa ohjaavasta vaikutuksesta.

Vieraile yrityksen verkkosivuilla

Voimmeko olla avuksi?

Rahoituspaneeli yhdistää kasvuhakuiset yritykset ja visionääriset sijoittajat. Tule rakentamaan kanssamme innovaatioiden verkostoa, jonka päämääränä on kestävä ja menestyvä tulevaisuus. Jos sinulla on kysymyksiä tai jos haluat osallistua Rahoituspaneeliin, ota yhteyttä vaikka heti. Huominen on juuri nyt.

Yhteystiedot

Yhteistyössä